Opis

Nivo sigurnosti P6
Širina rezanja 0,8 x 12 mm
Kapacitet listova 2 lista
Kapacitet posude za uništeni papir 40 litara
Uništavač CD/DVD ne
Uništavač spajalica ne
Uništavač kartica ne
ADF ne